Tjenester Skriv ut
  • Ledelse av ditt byggeprosjekt i alle faser, fra planlegging til ferdigstillelse.
  • Prosjektledelse (ledelse av byggeprosjekter i alle faser).
  • Prosjekteringsledelse (ledelse av prosjekteringsfasen).
  • Entrepriseadministrasjon (byggeledelse, kontrahering, oppfølging endring/tillegg/avregning av entreprenørkontrakter, kostnadsstyring samt sluttkontroll og dokumentasjon).
  • Arealregulering (regulering av areal for endring av tomtens formål og utnyttelse).
  • Søknadsprosesser (byggesøknad til din kommune).
  • Uavhengig kontroll (kontroll av utførelse uavhengig av utbygger og entreprenør).
  • Offentlig utlysing, evaluering og innstilling av valg.(Utlyse byggeprosjekter og tiltak på Doffindatabasen, evaluere tilbud og innstilling av entreprenør/leverandør).
  • Prosjektleder til leie. (vi leier oss ut etter dine behov i byggeprosjektet).