Vi har lang erfaring innen prosjektledelse og annen administrativ ledelse i byggeprosjekter.

Ta kontakt med oss for hvordan vi kan bistå i ditt prosjekt.

Våre prosjekter

 

 

ABE Eiendom AS - Tuneveien 89 næringsbygg

img 2685

 

Haga & Hågensen var prosjekteringsgruppeleder i forprosjekt for totalentreprise med etablering av prosjekteringsgruppe og utarbeidelse av kravspesifikasjon og tilbudsunderlag, og kontrahering og forhandling av entreprenør. Prosjektet ferdigstilles ved nyttår 2018 og vi har hatt oppdrag med byggeledelse,prosjektledelse og KU i gjennomføringsfasen med oppfølging av kvalitet, fremdrift og kostnadsstyring. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UDI - Østfold Ankomstsenter 

img 2205

Byggeledelse for UDI ved Østfold Ankomstsenter i Råde. Rehabilitering og ombygging for mottak av flykninger, inkludert over 1000m2 sykehusareal og sanitærbygg. Prosjektet ledes av Haga & Hågensen med fremdriftsstyring, koordinering av entreprenører, innkjøp og kontrahering mv. 

Mer om prosjektet på Råde Kommunes hjemmesider.Statkraft Varme AS- Moss fjernvarme

fjernvarme

Haga & Hågensen har oppdrag som byggeleder for Statkraft Varme AS, utbygging av fjernvarmenett i Moss/Rygge. Det skal bygges nytt hoved fjernvarmenett for sammenkobling av tre eksisterende områder med egen forsyning i dag - Moss sentrum, Jeløya og Mosseporten. Total ca. 9,4 km rørtrase.

 

Statens vegvesen - byggherrebistand Oslo- og Akershus.

IMG 0677 002

Haga & Hågensen er innleid som byggeleder konstruksjoner i  byggherreorganisasjonen til Statens vegvesen ifm utvidelse av rv. 22. Ca. 5km utvidelse til 4-felts vei med nytt gangveisystem og flere bruer og kulverter. Anleggsperiode mai 2013 - desember 2015.

Mer om prosjektet her.


Telenor Eiendom Holding - Rammeavtale ved Jeløy Radio Kurs- og Konferansehotell

IMG 6172

Haga & Hågensen AS har rammeavtale med Telenor Eiendom Holding AS og bistår ved gjennomføringen av flere prosjekter ute og inne ved Jeløy Radio Kurs- og Konferansehotell.Forsvarsbygg - festningsvern

IMG 2370

Prosjektledelse. Lars Haga bistår forsvarsbygg med prosjektledelse i flere rehabiliteringsprosjekter ved Fredriksten festning i Halden og i Fredrikstad 2012-2015.

Verneplan Fredriksten festning

Fredriksten festning på FBHR Prosjekt, byggeledelse reklamasjoner ved Den Norske Opera og Ballett    

statsbygg Haga & Hågensen v/Christian var innleid til HR Prosjekt for byggeledelse ved reklamasjoner på Den Norske Opera og Ballett sommeren-høsten 2012. 4 ulike prosjekter med utvendige steinarbeider, skifte av scenegulv, belysning og tekniske fremføringer til nebbet. HR Prosjektp1000151 Haga & Hågensen var i 2011-12 innleid for prosjektledelse for Coteba for utskifting av kortautomater på over 200 Shell-stasjoner i hele Norge. Fremdriftsstyring av 3 entreprenører med 10 paralelle team var den største utfordringen i prosjektet. Kvalitetskontroller og SHA oppfølging var også en viktig del av oppdraget.

 

 


 

Haga & Hågensen as   |   Grimsrødkollen 3   |   1786 Halden   |   905 50 995 / 977 33 513   | lars/christian @hagahagensen.no